Politică de confidențialitate

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date va intra in vigoare incepand cu 25 mai 2018 si poate fi descarcat de pe http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262

SC FIRMA SRL cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului 679/2016.

SC FIRMA SRL, cu sediul în ORAS, str. , nr. , jud. , colecteaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul prestarii unui serviciu la cererea dvs. Datele colectate nu vor fi prelucrate in alte scopuri. Datele vor fi dezvăluite doar autoritatilor statului in temeiul obligatiilor legale.

Ce drepturi aveti si cum puteti beneficia de acestea?

Conform Regulamentului 679/2016 beneficiați de urmatoarele drepturi la informare și acces:

  •  Dreptul de acces – poți obține din partea operatorului o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele tale;
  •  Dreptul la portabilitatea datelor – poți solicita să primești, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  •  Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al operatorului;
  •  Dreptul la rectificare – poți solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexacte;
  •  Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți solicita ca operatorul să îți șteargă datele personale;
  •  Dreptul la restricționarea prelucrării – poți cere restricționarea prelucrării datelor;
  •  Dreptul de a depune plângere – poți apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal în situația unei încălcalcari a drepturilor;
  •  Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând;
  •  Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa societății o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email muresantransport@gmail.com. Orice solicitare se va soluționa într-un termen de 15 zile. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, veți fi informat fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.